Корзина
508 отзывов
Контакты
Спд Кулик С. А. (СЛОВАРИ, УЧЕБНИКИ ПО ЯЗЫКАМ)
+38097268-16-20Геннадий
+38066774-53-68Светлана
+38096179-64-54Светлана
Светлана и Геннадий
УкраинаКиевг. Киев книжний рынок «Петровка» ряд 93 места 4--5; и ряд 15 место 1--2 ;
Карта

Загальне мовознавство: Навч. посіб.

Загальне мовознавство: Навч. посіб.
  • В наличии

120 грн.

Загальне мовознавство: Навч. посіб.
120 грн.
В наличииЗагальне мовознавство: Навч. посіб.
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
  • График работы
  • Адрес и контакты

для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, аспірантів, викладачів / Зеленько А. С. — К., 2010. — 380 с.,

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мовознавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено лінгвістиці ХХ століття. Навчальний матеріал викладено у 21 розділі, до кожного з яких додаються контрольні запитання та завдання для перевірки засвоєних знань і список рекомендованої літератури. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Загальне мовознавство».

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Посібник також буде корисний аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться мовознавством.

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………………. 7

Розділ 1. З ІСТОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ВЧЕНЬ……………………… 11

1.1. Історія мовознавства — це історія лінгвістичних
парадигм…………………………………………………………… 11

1.2. Мовознавство Давнього Сходу……………………………… 23

1.3. Мовознавча проблематика в біблії ………………………. 30

1.4. Китайське мовознавство……………………………………… 38

1.5. Індуське мовознавство………………………………………… 42

1.6. Мовознавство у Стародавній Греції……………………… 45

1.7. Мовознавство Стародавнього Риму……………………… 53

1.8. Арабське мовознавство VІІ—ХІ ст…………………………. 57

1.9. Мовознавство епохи середньовіччя
і Відродження……………………………………………………… 60

Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ КОМПАРАТИВІСТИКИ………………… 65

2.1. Становлення індоєвропеїстики……………………………. 65

2.2. Виникнення германістики……………………………………. 74

2.3. Зародження і розвиток романістики.
До питання про формування романських мов………. 79

2.4. Становлення славістики……………………………………… 91

2.5. Місце В. фон Гумбольдта в історії
світового мовознавства………………………………………. 97

Розділ 3.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ КОМПАРАТИВІСТИКИ
ХІХ ст……………………………………………………………………………… 102

3.1. Натуралізм………………………………………………………… 102

3.2. Психологізм………………………………………………………. 105

3.3. Філософія мови В. Вундта…………………………………. 110

3.4. Молодограматизм……………………………………………… 114

3.5. Критика молодограматизму………………………………. 118

3.5.1. Школа «слів і речей» Г. Шухардта………………………… 119

3.5.2. Школа естетичного ідеалізму К. Фосслера…………… 123

3.5.3. Неолінгвістика…………………………………………………… 128

3.6. Соціологізм………………………………………………………. 134

3.7. Ф. де Соссюр в історії європейського та світового
мовознавства…………………………………………………… 136

Розділ 4. КОМПАРАТИВІСТИКА ХХ ст……………………………… 152

4.1. П. Г. Житецький — український компаративіст
кінця ХІХ ст………………………………………………………. 160

4.2. С. П. Самійленко — український молодограматик другої половини ХХ ст. 166

4.3. Т. В. Гамкрелідзе — індоєвропеїст………………………. 168

Розділ 5.
ЯФЕТИДОЛОГІЯ — «НОВЕ ВЧЕННЯ
ПРО МОВУ"…………………………………………………………………… 173

5.1. М. Я. Марр — романтик-яфетидолог і передвісник когнітивізму в мовознавстві 179

Розділ 6.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТРУКТУРАЛІЗМ
ТА ЙОГО ОСНОВНІ НАПРЯМИ………………………………………… 184

6.1. Празький функціоналізм……………………………………. 188

6.2. М. С. Трубецькой — основоположник системного вивчення мови у світовому і європейському
мовознавстві……………………………………………………. 189

6.3. Глосематика……………………………………………………… 193

6.4. Дескриптивна лінгвістика…………………………………… 195

6.5. Лондонська школа структуралізму……………………… 197

6.6. Структурна лінгвістика………………………………………. 199

6.7. Мова як система………………………………………………… 204

6.8. Лінгвістична семіотика………………………………………. 209

Розділ 7.
Е. БЕНВЕНІСТ — ПРЕДСТАВНИК
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ ПОСТМОДЕРНОГО МОВОЗНАВСТВА 213

Розділ 8. ГЕНЕРАТИВНА ЛІНГВІСТИКА…………………………… 217

8.1. Концепція Н. Хомського ……………………………………. 221

Розділ 9. МАТЕМАТИЧНА ЛІНГВІСТИКА…………………………. 229

Розділ 10. ПСИХОЛІНГВІСТИКА……………………………………… 234

Розділ 11. СОЦІОЛІНГВІСТИКА………………………………………. 238

Розділ 12. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА……………………. 243

12.1. І. Р. Вихованець — глава українського
функціоналізму………………………………………………… 248

Розділ 13.
ЕТНОЛІНГВІСТИКА.
НЕОГУМБОЛЬДТІАНСТВО……………………………………………… 254

13.1. Е. Сепір — основоположник антропологізації
та діахронізації лінгвістичного структуралізму……… 257

Розділ 14. МЕНТАЛІНГВІСТИКА……………………………………… 262

Розділ 15. КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА……………………………. 270

15.1. Дж. Міллер — основоположник когнітивної
науки………………………………………………………………… 277

Розділ 16.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ (ЛІНГВІСТИЧНИЙ) ДЕТЕРМІНІЗМ — НОВА ПОСТМОДЕРНА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА……………………………………………………………………………………… 279

Розділ 17.
КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА.
ТИПОЛОГІЯ. ЗІСТАВНА ЛІНГВІСТИКА. ХАРАКТЕРОЛОГІЯ… 285

Розділ 18. КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА……………………… 294

Розділ 19. СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ……………………. 302

Розділ 20.
АРЕАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА.
ЛІНГВОГЕОГРАФІЯ. ДІАЛЕКТОГРАФІЯ…………………………… 308

Розділ 21.
АСПЕКТИ, МЕТОДИ, ПРИЙОМИ
І ПРОЦЕДУРИ В МОВОЗНАВСТВІ…………………………………… 311

21.1. Описовий метод………………………………………………… 325

21.1.1. Дистрибутивний аналіз……………………………………… 328

21.1.2. Аналіз за безпосередніми складниками………………. 332

21.1.3. Трансформаційний аналіз…………………………………. 336

21.1.4. Компонентний аналіз………………………………………… 344

21.1.5. Методика семантичного поля……………………………… 348

21.2. Дискурс……………………………………………………………… 352

21.3. Конверсаційний аналіз………………………………………. 354

21.4. Порівняльно-історичний метод. Прийоми
відносної хронології, зовнішньої та внутрішньої
реконструкції……………………………………………………. 357

21.5. Історичний метод та його прийоми……………………… 362

21.6. Зіставний метод………………………………………………… 367

Тематика семінарських занять з теорії та методології мовознавства (14 год) 371

Тематика колоквіумів з історії лінгвістичних вчень……… 372

Перелік рефератів з історії лінгвістичних вчень…………. 372

Перелік рефератів з методології дослідження мови…… 373

Модульні завдання………………………………………………………… 374

Список літератури………………………………………………………… 376

Обов’язкова література …………………………………………………… 376

Додаткова література……………………………………………………… 378

Словники лінгвістичної термінології, лінгвістичні енциклопедії, довідники 380

facebook twitter
Информация для заказа
  • Цена: 120 грн.
Отзывы о товаре