Корзина
542 отзыва
Контакты
Спд Кулик С. А. (СЛОВАРИ, УЧЕБНИКИ ПО ЯЗЫКАМ)
+38097268-16-20Геннадий
+38066774-53-68Светлана
+38096179-64-54Светлана
Светлана и Геннадий
УкраинаКиевг. Киев книжний рынок «Петровка» ряд 93 места 4--5; и ряд 15 место 1--2 ;
Карта

Ставицька Леся, Український жаргон. Словник

Ставицька Леся,   Український жаргон. Словник
  • В наличии

250 грн.

Ставицька Леся,   Український жаргон. Словник
250 грн.
В наличииСтавицька Леся, Український жаргон. Словник
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
  • График работы
  • Адрес и контакты

Київ 2005, с. 336,

У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, заві-дувачка відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жаргонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розшире-ного вживання, що поповнила (жаргонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та сти-лістичну характеристику, а також короткий етимологічний ко-ментар. Загалом словник містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень. За джерельну базу словника правили тексти художньої літера-тури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки роз-мовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жар-гоновживання кінця XX-початку XXI ст. Словника адресовано найширшій читацькій авдиторії; його можуть використати філологи, письменники, працівники видав-ництв, перекладачі, соціологи. У професійного філолога і пересічного мовця почасти складається уявлення про суто російський характер жарґонного слововживання, неконкурентоспромож-ність української мови у розмовних, стилістично зниже-них сферах комунікації, нездатність продукувати су-часні іронічні стилі спілкування. Варто вчитатись у зібрані тут репліки, діялоги, тексти, щоби пересвідчи-тись в українськості того жарґоновживання, яке, на перший погляд, може здатися прерогативою російсь-ких розмовних моделей. Крім того, суржикове слово у суто комунікативному аспекті не завжди свідчить про брак мовної культури чи незнання українського лексич-ного відповідника: нерідко, особливо в інтелігентських дискурсах, чужомовність підсилює іронічне, сміхове начало, закладене у цій лексиці. Леся Ставицька

facebook twitter
Информация для заказа
  • Цена: 250 грн.
Отзывы о товаре