Корзина
508 отзывов
Контакты
Спд Кулик С. А. (СЛОВАРИ, УЧЕБНИКИ ПО ЯЗЫКАМ)
+38097268-16-20Геннадий
+38066774-53-68Светлана
+38096179-64-54Светлана
Светлана и Геннадий
УкраинаКиевг. Киев книжний рынок «Петровка» ряд 93 места 4--5; и ряд 15 место 1--2 ;
Карта

Теорія і практика перекладу з німецької мови

Теорія і практика перекладу з німецької мови
  • В наличии

180 грн.

Теорія і практика перекладу з німецької мови
180 грн.
В наличииТеорія і практика перекладу з німецької мови
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
  • График работы
  • Адрес и контакты

Кияк Т. Р. НОВА КНИГА, 2006 ISBN 966-8609-14-X

ЧАСТИНА 1. ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ

Розділ 1. Загальні питання перекладу
1.1. Об’єкт і предмет дослідження. Значення перекладу в сучасному суспільстві
1.2. Теорія перекладу й споріднені науки
1.3. Національне забарвлення мов оригіналу і перекладу: проблема відповідностей і розбіжностей між ними.
1.4. Фахові мови
1.5. Термінологічні аспекти перекладу.
1.6. Загальні особливості науково-технічного перекладу
1.7. Можливості та перспективи машинного перекладу

Розділ 2. Специфіка оригіналу
2.1. Нарис проблематики
2.2. Оригінал як текст: типи тексту
2.3. Оригінал як висловлювання: прагматика висловлювання
2.4. Оригінал як дискурс: стратегії і тактики співрозмовців
2.5. Оригінал як фрейм: структурні компоненти ситуації
2.6. Оригінал як інформація: закони її змін під час перекодування
2.7. Оригінал як концепція: її зміни та мовленнєве втілення
2.8. Оригінал як процес: його інтерпретація
2.9. Оригінал як естетичність
2.10. Оригінал як об’єкт перекладу: чинники його неадекватності
2.11. Контрольні завдання

ЧАСТИНА 2. ПРАКТИКА МІКРОПЕРЕКЛАДУ

Розділ 3. Фонетичні труднощі перекладу
3.1. Орфоепічні аспекти перекладу
3.2. Практичні аспекти інтонації німецького речення
3.3. Контрольні вправи

Розділ 4. Лексичні труднощі перекладу
4.1. Нарис проблематики
4.2. Проблема перекладу слова як форми: відтворення власних назв (звичайних і «промовистих») та їх скорочень
4.3. Вправи
4.4. Проблема перекладу слова як змісту: полісемія та омонімія,
метафоризація, гра слів
4.5. Вправи
4.6. Проблеми перекладу умов комунікативного вживання: лексика в просторі, часі та суспільстві. Вправи
4.7. Слова в суспільстві та особливості їх перекладу. Вправи
4.8. Фразеологічні труднощі перекладу. Вправи

Розділ 5. Морфологічні труднощі перекладу
5.1. Нарис проблематики
5.2. Іменники: їх переклад. Вправи
5.3. Займенники: їх переклад. Вправи
5.4. Прийменники: їх переклад. Вправи
5.5. Числівники: їх переклад. Вправи
5.6. Дієслово: загальні характеристики та переклад пасиву. Вправи
5.7. Дійсний спосіб дієслова: вживання та переклад часових форм. Вправи
5.8. Дієслово. Наказовий спосіб: вживання та переклад форм. Вправи.
5.9. Дієслово. Умовний спосіб: вживання та переклад часових форм. Вправи
5.10. Дієслово. Інфінітив як безособова форма: вживання та переклад
5.11. Інфінітиви після дієслів із модальним значенням. Вправи
5.12. Модальні дієслова: вживання та переклад. Вправи
5.13. Віддієслівні дієприкметникові конструкції як безособові форми: вживання та переклад. Вправи
5.14. Прийменники: вживання та переклад. Вправи
5.15. Артикль: особливості вживання та переклад з німецької. Вправи
5.16. Додаткові тексти та переклад

Розділ 6. Синтаксичні труднощі перекладу
6.1. Нарис проблематики: синтаксичний рівень і його одиниця: речення/висловлювання та їхні дефініції для перекладознавства
6.2. Типи речень/висловлювань
6.3. Загальні принципи перекладу порядку слів у простих та у складних реченнях. Вправи
6.4. Загальні принципи перекладу складних речень. Вправи.
6.5. Проблеми перекладу різнотипових підрядних речень. Вправи

ЧАСТИНА 3. ПРОБЛЕМИ МАКРОПЕРЕКЛАДУ

Розділ 7. Індивідуально-стильові труднощі перекладу
7.1. Нарис проблематики
7.2. Індивідуальний стиль і переклад
7.3. Індивідуальний стиль перекладача і адекватність
7.4. Ілюстративний текст
7.5. Текст для самостійного аналізу
7.6. Вправи до текстів

Розділ 8. Функціонально-стильові труднощі перекладу
8.1. Нарис проблематики
8.2. Функціональні стилі і переклад
8.3. Науково-технічний стиль. Вправи
8.4. Військовий переклад. Вправи
8.5. Офіційно-діловий стиль. Вправи
8.6. Публіцистичний стиль. Вправи
8.7. Побутовий стиль. Вправи
8.8. Художній стиль. Вправи

Розділ 9. Переклад як творчість
9.1. Моделі перекладу як творчого процесу
9.2. Засоби перекладу для досягнення адекватності
9.3. Рівні та одиниці перекладу
9.4. Способи та прийоми перекладу
9.5. Еквівалентність та розуміння перекладу як творчогопроцесу
9.6. Контрольні запитання та завдання

Додатки:

№ 1. Українсько-німецький вокабюлярій до підручника
№ 2. Словник перекладацьких термінів
№ 3. Типові скорочення у фаховій німецькій літературі
№ 4. Нормативна транслітераційна таблиця для відтворенняукраїнських власних назв
№ 5. Головні математичні символи
Рекомендована література

facebook twitter
Информация для заказа
  • Цена: 180 грн.
Отзывы о товаре