Корзина
508 отзывов
Вступ до мовознавства. 2-е видання, стереотипне Карпенко Ю. О.
Контакты
Спд Кулик С. А. (СЛОВАРИ, УЧЕБНИКИ ПО ЯЗЫКАМ)
+38097268-16-20Геннадий
+38066774-53-68Светлана
+38096179-64-54Светлана
Светлана и Геннадий
УкраинаКиевг. Киев книжний рынок «Петровка» ряд 93 места 4--5; и ряд 15 место 1--2 ;
Карта

Вступ до мовознавства. 2-е видання, стереотипне Карпенко Ю. О.

Вступ до мовознавства. 2-е видання, стереотипне Карпенко Ю. О.
 • В наличии

90 грн.

Вступ до мовознавства. 2-е видання, стереотипне Карпенко Ю. О.
90 грн.
В наличииВступ до мовознавства. 2-е видання, стереотипне Карпенко Ю. О.
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
 • +38066774-53-68 Светлана
 • +38096179-64-54 Светлана
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
 • +38066774-53-68 Светлана
 • +38096179-64-54 Светлана
 • График работы
 • Адрес и контакты

Рік видання — 2009 Обсяг — 336 сторінок

Анотація

У підручнику розкрито теоретичні засади мовознавства, сутність його основних напрямів, розглянуто природу, функції, будову і розвиток мови, подано класифікації мов. Особливу увагу приділено характеристиці фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, граматики як розділів мовознавства.

Уміщені в кінці тем запитання і завдання, а також короткий словник лінгвістичних термінів сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу.

Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів, учителям.
Зміст

 1. Загальні засади мовознавства
  1.1. Мовознавство як наука
  Предмет мовознавства. Система мовознавчих дисциплін. Проблематика мовознавства. Методологічна основа мовознавства. Зв'язки мовознавства з іншими науками.
  1.2. Напрями мовознавства
  Порівняльно-історичне мовознавство. Типологічне мовознавство. Ареальна лінгвістика. Функціональна лінгвістика. Психолінгвістика. Соціолінгвістика. Когнітивна лінгвістика.
  1.3. Природа, функції і будова мови
  Мова як суспільне явище. Знаковий характер мови. Мова і інші засоби спілкування. Загальнонародна мова і її диференціація. Мовна ситуація. Мова і мислення. Мова і мовлення. Функції мови. Система і структура мови. Основні одиниці мови і їх функції.
  1.4. Походження і розвиток мови
  Походження мови. Сутність розвитку мови. Синхронія і діахронія. Зовнішні причини мовних змін. Внутрішні причини мовних змін.
  1.5. Класифікації мов
  Генеалогічна класифікація мов. Типологічна класифікація мов. Соціолінгвістична класифікація мов.

 2. Фонетика, фонологія, графіка, орфографія
  2.1. Звуки мови, їх класифікація. Фонетика як наука про звуки мови. Фізичний аспект у вивченні звуків. Фізіологічний аспект у вивченні звуків. Голосні і приголосні звуки. Класифікація голосних звуків. Класифікація приголосних звуків.
  2.2. Фонетичне членування мовленнєвого потоку
  Склад. Дифтонги. Наголос. Інтонація.
  2.3. Фонетичні зміни
  Комбінаторні звукові зміни. Позиційні звукові зміни. Спонтанні звукові зміни. Історичні і живі звукові зміни. Фонетичні закони. Фонетична транскрипція.
  2.4. Фонологія
  Фонологія як наука про фонеми. Фонема і звук. Фонема і її алофони. Диференційні й інтегральні ознаки фонем. Фонологічна система
  2.5. Графіка і орфографія
  Мова і письмо. Предметне письмо. Піктографія. Ідеографія і її розвиток. Звукове письмо. Графіка. Орфографія. Принципи орфографії.

 3. Лексикологія
  3.1. Слово і його значення
  Слово як одиниця мови. Типи слів. Межі слова. Слово і його варіанти. Значення слова. Слово, поняття, концепт. Семантика і референція. Загальні і власні назви. Внутрішня форма слова.
  3.2. Полісемія
  Розвиток значення слова. Метафора і метонімія.
  3.3. Лексико-семантична система мови
  Сутність лексико-семантичної системи мови. Синоніми. Антоніми. Омоніми і суміжні з ними явища. Стилістичні шари лексики. Термінологія.
  3.4. Розвиток лексичної системи мови
  Історизми і архаїзми. Неологізми. Запозичення. Табу і евфемізми.
  3.5. Розділи лексикології
  Семасіологія. Ономасіологія. Ономастика. Етимологія. Фразеологія. Лексикографія.

 4. Граматика
  4.1. Загальна характеристика граматики
  Об'єкт і розділи граматики. Граматичне значення. Граматична категорія. Граматичний спосіб. Граматична форма.
  4.2. Морфологія
  Сутність морфеми. Види морфем. Морфеміка. Зміни морфемного складу слова. Способи вираження граматичних значень. Морфонологія і словотвір.
  Частини мови.
  4.3. Синтаксис
  Словосполучення і синтагма. Речення. Граматичне і актуальне членування речення. Текст.
  4.4. Розвиток граматичної системи мови


Короткий термінологічний словник

facebook twitter
Информация для заказа
 • Цена: 90 грн.
Отзывы о товаре