Корзина
506 отзывов
Основи комунікативної лінгвістики. 2-е видання, доповнене Бацевич Ф. С.
Контакты
Спд Кулик С. А. (СЛОВАРИ, УЧЕБНИКИ ПО ЯЗЫКАМ)
+38097268-16-20Геннадий
+38066774-53-68Светлана
+38096179-64-54Светлана
Светлана и Геннадий
УкраинаКиевг. Киев книжний рынок «Петровка» ряд 93 места 4--5; и ряд 15 место 1--2 ;
Карта

Основи комунікативної лінгвістики. 2-е видання, доповнене Бацевич Ф. С.

Основи комунікативної лінгвістики. 2-е видання, доповнене  Бацевич Ф. С.
  • В наличии

65 грн.

Основи комунікативної лінгвістики. 2-е видання, доповнене  Бацевич Ф. С.
65 грн.
В наличииОснови комунікативної лінгвістики. 2-е видання, доповнене Бацевич Ф. С.
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
Купить
+38097268-16-20
Геннадий
  • +38066774-53-68 Светлана
  • +38096179-64-54 Светлана
  • График работы
  • Адрес и контакты

Рік видання — 2009 Обсяг — 376 сторiнки

Анотація

Це перший в Україні підручник, у якому з позицій сучасної науки про мову систематизовано розглянуто найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, розкрито її предмет, завдання, категорії, методологію, загальні закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду тощо. Предметом особливої уваги є власне мовні елементи комунікації. Враховано найновіші гіпотези, що сформувалися в межах когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, психолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності.

Подано також зразки аналізу комунікативних ситуацій, спеціальні запитання, завдання, що сприятимуть глибшому засвоєнню матеріалу, оволодінню основними законами міжособистісного спілкування.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників. Прислужиться фахівцям з паблік рілейшнз, менеджменту, реклами.
Зміст

Комунікативна лінгвістика як наука і навчальна дисципліна Сутність, категорії комунікативної лінгвістики та її взаємозв’язки з іншими галузями знання. Предмет і завдання комунікативної лінгвістики. Природа, компоненти і форми комунікації Природа спілкування і комунікації. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Відмінності спілкування людей і тварин. Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Основні закони спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. Моделі комунікації. Компоненти комунікації. Елементарні компоненти і засоби комунікації. Канали комунікації. Комунікативний шум. Вербальні компоненти спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Зворотний зв’язок у комунікації. Форми мовного спілкування. Класифікація форм мовного спілкування. Діалог і його організація. Організація полілогу. Породження і сприйняття мовлення як основа комунікації. Моделі, етапи і рівні породження мовлення. Проблеми, пов’язані з процесом сприйняття мовлення. Сутність комунікативного акту. Прагматичні аспекти комунікації. Компоненти комунікативного акту, пов’язані з учасниками спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування. Мовна й комунікативна компетенція мовців. Комунікативний кодекс. Засоби мовного коду в комунікації Складові комунікативного акту, пов’язані з мовним кодом. Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. Текст як результат і одиниця комунікації. Текст і дискурс. Типологія текстів. Інформація в дискурсах і текстах. Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації. Мовленнєвий жанр. Дискурс і мовленнєвий жанр. Мовленнєвий акт у структурі повідомлення. Перформативи і констативи. Імплікації та імплікатури дискурсу. Непрямий мовленнєвий акт. Імпліцитна інформація в мовленнєвих актах. Зіставлення пресупозицій та інших типів імпліцитної інформації. Стиль спілкування. Мовна особистість у комунікації. Усне і писемне спілкування. Функціональний стиль мовлення. Комунікативно-риторичні якості мовлення. Етикет мовленнєвого спілкування. Регістр як категорія комунікації. Тональність як складова мовленнєвого спілкування. Атмосфера спілкування. Комунікативні девіації (невдачі). Сутність і природа комунікативних девіацій. Типологія комунікативних девіацій. Міжкультурна комунікація Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування. Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу. Національно-культурна специфіка максим спілкування. Аналіз комунікативних ситуацій Комунікативний паспорт учасників спілкування. Комплексний комунікативний аналіз і його складові. Література Короткий термінологічний словник

facebook twitter
Информация для заказа
  • Цена: 65 грн.
Отзывы о товаре